ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100062
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  100062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaiyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยยาง
ตำบล :
  โคกสูง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044109507
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  hyschoolcpm1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยยาง


นางฉัตรฉวี ยางขามป้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน