ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100064
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  100064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหมากแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhauymakdang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยหมากแดง
ตำบล :
  ท่าหินโงม
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044870251
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มอหินขาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าหินโงม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:49:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง


นายศุภสิน สมรรถชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน