ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวาน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100090
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  100090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขวาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhwanoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขวาน้อย
ตำบล :
  บุ่งคล้า
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  0952231322
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/06/2459
อีเมล์ :
  leelee19j@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุ่งคล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2563 เวลา 16:02:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขวาน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน