ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100100
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  100100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaiwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านห้วยหว้า
ตำบล :
  ห้วยบง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870278
โทรสาร :
   -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  huaywaschool10@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทองห้วยบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า


นายสันติ คงวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน