ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเวียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100103
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  100103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเวียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudwian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกุดเวียน
ตำบล :
  ลาดใหญ่
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870115
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  risa_lek@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดตุ้มลาดใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 21:34:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเวียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน