ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100134
รหัส Smis 8 หลัก :
  36030003
รหัส Obec 6 หลัก :
  100134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantalad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านตลาด
ตำบล :
  กุดน้ำใส
อำเภอ :
  จัตุรัส
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36130
โทรศัพท์ :
  044-870447
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  36030003@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดน้ำใส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มีนาคม 2561 เวลา 20:26:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)


นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน