ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100182
รหัส Smis 8 หลัก :
  36030063
รหัส Obec 6 หลัก :
  100182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokroengromsilapakan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโคกเริงรมย์
ตำบล :
  โคกเริงรมย์
อำเภอ :
  บำเหน็จณรงค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36160
โทรศัพท์ :
  044-864168
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิ.ย 2482
อีเมล์ :
  krr182@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรเริงรมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกเริงรมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 05:26:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร


นางชัชจิรา พรมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน