ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100199
รหัส Smis 8 หลัก :
  36030150
รหัส Obec 6 หลัก :
  100199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังมน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGMON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวังมน
ตำบล :
  วะตะแบก
อำเภอ :
  เทพสถิต
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36230
โทรศัพท์ :
  044-109-260
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18พ.ค.2528
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วะตะแบก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วะตะแบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09:20:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังมนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน