ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100280
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  100280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนตาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONTAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนตาด
ตำบล :
  บ้านเขว้า
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  0879530930
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  winichcom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 15:53:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนตาด


นายวินิช จิณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน