ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100282
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  100282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลุบโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLUPPHO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหลุบโพธิ์
ตำบล :
  ตลาดแร้ง
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/03/2475
อีเมล์ :
  lupplol.lp@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านเขว้า2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์


นายวิญญู ทาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน