ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100288
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  100288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเปลือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonpluay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนเปลือย
ตำบล :
  ตลาดแร้ง
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044-810390 044
โทรสาร :
  044810390
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2481
อีเมล์ :
  bannonpluay_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านเขว้า2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลาดแร้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย


นายอนุชา บัวบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปลือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน