ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100303
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  100303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านห้วยหวาย
ตำบล :
  ลุ่มลำชี
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044870330
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  ้ีhuiwaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านเขว้า1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุ่มลำชี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:08:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย


นายเศกตฤณ ไทยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน