ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100310
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  100310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหว้าเฒ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwathaoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหว้าเฒ่า
ตำบล :
  ภูแลนคา
อำเภอ :
  บ้านเขว้า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36170
โทรศัพท์ :
  044-109296
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูแลนคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:01:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า


นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน