ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100366
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010209
รหัส Obec 6 หลัก :
  100366
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยข่าเฒ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaikatao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยข่าเฒ่า
ตำบล :
  ท่าใหญ่
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/06/2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ถ้าวัวแดงท่าใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน