ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไห
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100374
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010201
รหัส Obec 6 หลัก :
  100374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไห
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonghai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนเตาไห
ตำบล :
  ถ้ำวัวแดง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  090-2611985
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2518
อีเมล์ :
  koomoonoi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำวัวแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 11:28:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไห


นายรังสรร รัตนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไห

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน