ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสามขา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100379
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020223
รหัส Obec 6 หลัก :
  100379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสามขา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannhongsamkha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองสามขา
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044870528
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  chaleechacha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้งคร้อ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:05:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสามขา


นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน