ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100391
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020226
รหัส Obec 6 หลัก :
  100391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแกหนองโน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGKAENONGNO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองแก,บ้านหนองโน
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  061-9326569
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิ.ย. 2482
อีเมล์ :
  nongkaenongno@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้งคร้อ2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 23:06:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน


นายพิชิต โคตรมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน