ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100398
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020214
รหัส Obec 6 หลัก :
  100398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงขีสะเดาหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongkheesadoawhan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดงขี
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  narawansriwicha2511@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 22:26:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน


นายทินกร หิรัญเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน