ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100410
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020190
รหัส Obec 6 หลัก :
  100410
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongweang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองแวง
ตำบล :
  โคกกุง
อำเภอ :
  แก้งคร้อ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36150
โทรศัพท์ :
  044870358
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2500
อีเมล์ :
  nongwang.cyp2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป. ชัยภูมิ เขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09:52:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวง


นายวุฒิชาติ วิลาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน