ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100437
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  100437
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหราษฎร์นุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saharatnukor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองเหมือดแอ่
ตำบล :
  โคกมั่งงอย
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-867176
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2498
อีเมล์ :
  am202550@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกมั่งงอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 16:20:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์


นายธวัช แพงโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน