ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100446
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  100446
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโสก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbansok School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโสก
ตำบล :
  บ้านโสก
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044052432
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ.2444
อีเมล์ :
  bansokschool2444@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโสก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโสก


นายณรงค์เดช ทวีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน