ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100458
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  100458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGWANONGYAKAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบล :
  ช่องสามหมอ
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-109151
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ,มิถุนายน 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องสามหมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 19:17:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว


นายจำนงค์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน