ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100465
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  100465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsaat(sirikoonratvidtaya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-801272
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2476
อีเมล์ :
  à¸´bss.chaitaphum 1.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)


นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน