ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100467
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  100467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนพันชาติกุดโดน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonpanchatguddon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนพันชาติ
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-870354
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:26:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน


นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน