ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100493
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020166
รหัส Obec 6 หลัก :
  100493
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรมิตรพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Traimitpittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนามั่ง
ตำบล :
  สระพัง
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  044886535
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  1036100493@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระพัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:53:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรมิตรพิทยา


นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2