ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100519
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  100519
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองเมยสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongmeoi samachchee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองเมย
ตำบล :
  หนองตูม
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870314
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองภูเขียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หหนองตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:24:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองเมยสามัคคี


นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเมยสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน