ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100522
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020129
รหัส Obec 6 หลัก :
  100522
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nonngam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนงาม
ตำบล :
  ผักปัง
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044861010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2499
อีเมล์ :
  nonngam_school@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองภูเขียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักปัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:45:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนงาม


นายจิราวุธ ปัชชาเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน