ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100522
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020129
รหัส Obec 6 หลัก :
  100522
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nonngam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนงาม
ตำบล :
  ผักปัง
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044861010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2499
อีเมล์ :
  nonngam_school@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักปัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:53:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนงาม


นายทองใบ ก่อศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2