ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดโคลน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100563
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  100563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดโคลน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUDCLON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกุดโคลน
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870409
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเขียว 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:19:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดโคลน


นายชูชาติ หล้าเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโคลน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน