ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100584
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  100584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONKHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนข่า
ตำบล :
  หนองคอนไทย
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870315
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชย.2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองคอนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 22:16:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนข่า


นายสุวิมล สอนโกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน