ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100632
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  100632
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านเมืองเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chum chon ban maung kao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านเมืองเก่า
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกษตรสมบูรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:48:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า


นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน