ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100634
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  100634
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongtae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองแต้
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044870360
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/07/2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเกษตรสมบูรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:35:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแต้


นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน