ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100644
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  100644
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTALADUDOMWIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตลาดทราย
ตำบล :
  บ้านหัน
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044870533
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูคลี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:56:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์


นายวิเวก ศิลมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน