ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100647
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  100647
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจดพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjoadpittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโจด
ตำบล :
  หนองข่า
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044822927
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถนายน 2482
อีเมล์ :
  banjoad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาเขียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 08:24:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร


นายกุศล เผ่าหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน