ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100723
รหัส Smis 8 หลัก :
  36030188
รหัส Obec 6 หลัก :
  100723
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongchim(singjunbumrong)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองฉิม
ตำบล :
  หนองฉิม
อำเภอ :
  เนินสง่า
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36130
โทรศัพท์ :
  044-846410
โทรสาร :
  044846410
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน พ.ศ.2474
อีเมล์ :
  36030188@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองฉิม-รังงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฉิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2560 เวลา 13:25:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)


นายวินัย พันธุ์มี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน