ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100759
รหัส Smis 8 หลัก :
  36012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  100759
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองพญาแลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muang Phayalae Wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองหลอด
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-811768
โทรสาร :
  044-811769
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  phayalae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชัยภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:34:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา


นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน