ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคูเมืองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100783
รหัส Smis 8 หลัก :
  36012022
รหัส Obec 6 หลัก :
  100783
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คูเมืองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khumuangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาชุมแสง
ตำบล :
  กุดชุมแสง
อำเภอ :
  หนองบัวแดง
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36210
โทรศัพท์ :
  044-056342
โทรสาร :
  044-056341
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2536
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 11:27:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคูเมืองวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน