ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100786
รหัส Smis 8 หลัก :
  36032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  100786
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองบัวบานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuabanwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองบัวบาน
ตำบล :
  หนองบัวบาน
อำเภอ :
  จัตุรัส
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36130
โทรศัพท์ :
  044-803073
โทรสาร :
  044-803073
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2526
อีเมล์ :
  school@nbw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 19:26:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา


นายวสันต์ แสงเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน