ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูเขียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100799
รหัส Smis 8 หลัก :
  36022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  100799
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phukhieo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนทรายคำ
ตำบล :
  ผักปัง
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044861430
โทรสาร :
  044861822
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2492
อีเมล์ :
  pkschool@phukhieo.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูตะเภา-ทุ่งกะมัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเขียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:44:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูเขียว


นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน