ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100802
รหัส Smis 8 หลัก :
  36022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  100802
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองคอนไทยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGKHONTHAIWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองคอนไทย
ตำบล :
  หนองคอนไทย
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044056213
โทรสาร :
  044056123
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม พ.ศ.2528
อีเมล์ :
  nongkhonthai130@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองคอนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:42:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม


นางปนัดดา ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน