ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100815
รหัส Smis 8 หลัก :
  36022022
รหัส Obec 6 หลัก :
  100815
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonkhoonwittayakarn Rajamangalapisek School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน147
ตำบล :
  โนนคูณ
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  044861888
โทรสาร :
  044810613
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ม.ค. 2531
อีเมล์ :
  nonkoonwit@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูตะเภา-ทุ่งกระมัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนคูณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก


นายลำจวน ดิษขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน