ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100818
รหัส Smis 8 หลัก :
  36012024
รหัส Obec 6 หลัก :
  100818
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจียงทองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jiengthongpittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโนนศิลาทอง
ตำบล :
  บ้านเจียง
อำเภอ :
  ภักดีชุมพล
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36260
โทรศัพท์ :
  044-056583
โทรสาร :
  044-056584
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มีนาคม 2527
อีเมล์ :
  Jiengthong @ school.bed
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวแดง-ภักดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเจียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 07:46:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม


นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน