ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750174
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  750174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคึมข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krumkraschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านคึมข่า
ตำบล :
  เสนางคนิคม
อำเภอ :
  เสนางคนิคม
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  045-520022
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสิริเสนางค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 14:43:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคึมข่า


นายเสาร์ วัยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมข่า