ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคึมข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750174
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  750174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคึมข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krumkraschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านคึมข่า
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37290
โทรศัพท์ :
  045-520022
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เสนางคนิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:42:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคึมข่า


นายเสาร์ วัยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมข่า