ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750206
รหัส Smis 8 หลัก :
  37010197
รหัส Obec 6 หลัก :
  750206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ายางชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanTayangchum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านท่ายางชุม
ตำบล :
  คำพระ
อำเภอ :
  หัวตะพาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37240
โทรศัพท์ :
  045-520003
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  amnat0197@amnat-ed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12 (หัวตะพาน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คำพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09:44:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ายางชุม


นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายางชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน