ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750264
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  750264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Plakhaowitthayanuson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองน้ำเที่ยง
ตำบล :
  ปลาค้าว
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-543035
โทรสาร :
  045-543035
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2519
อีเมล์ :
  pkwts@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 4 พนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาค้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:50:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์


นายอชิระ วิริยสุขหทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]