ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาวังวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750266
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  750266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาวังวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nawangwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาวัง
ตำบล :
  นาวัง
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-556220
โทรสาร :
  045-556220
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มีนาคม 2533
อีเมล์ :
  nwy_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 11:59:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาวังวิทยา


นายจำรัส โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา
0819666241

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]