ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750267
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  750267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาจิกพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAJIKPITTAYAKHOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองปลิง
ตำบล :
  ดอนเมย
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-545002
โทรสาร :
  0-4554-50
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มีนาคม 2538
อีเมล์ :
  najigschool.71@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตที่ 3 (หัวตะพาน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:43:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม


นายไพศาล พรหมภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจิกพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]