ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนายมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750268
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  750268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นายมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nayomwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนายม
ตำบล :
  นายม
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-540025
โทรสาร :
  045-540025
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนายม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  107 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10:34:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนายมวิทยาคารผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน