ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750269
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  750269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สร้างนกทาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANGNOKTAWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านสร้างนกทา
ตำบล :
  สร้างนกทา
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045544210
โทรสาร :
  045544210
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2540
อีเมล์ :
  sangnoktawit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปทุมราชวงศา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้างนกทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  103 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:58:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม


นายบุญลือ โกมลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน