ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750270
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  750270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อำนาจเจริญพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Amnatcharoenpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านอ่างใหญ่
ตำบล :
  บุ่ง
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-452513
โทรสาร :
  045452513
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  amnatcharoenpittayakhom_702@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อำนาจเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 22:13:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม


นายสิทธิชัย กองเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน