ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750272
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  750272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชานุมานวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHANUMANWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านยักษ์คุ
ตำบล :
  ชานุมาน
อำเภอ :
  ชานุมาน
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37210
โทรศัพท์ :
  0902745630
โทรสาร :
  0 4546 6301
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  Chanuman_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลชานุมาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:46:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม


นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน